A személyes adatok védelmének feltételei

1.1. Az Üzemeltető személye és elérhetőségei:

 

Cégnév: LUX PARFÉM s.r.o.
Telephely: Námestie SNP 639/22 972 71 Nováky

A Trencséni Kerületi Bíróság cégjegyzéke, rovat: Sro, sz. 44358/R

 

ID: 54911915

Adószám: 2121837212

1.2. Az Üzemeltető e-mail és telefonos elérhetősége:

Email: luxparfem@luxparfem.hu

 

 

1.3. Az Üzemeltető címe a dokumentumok küldésére:

 

LUX PERFÉM s.r.o. , Námestie SNP 22, Nováky 972 71, Szlovák Köztársaság

 

1.4 Az üzemeltető a 13. cikk bek. A természetes személyek személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. május 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. és 2. cikke, amely hatályon kívül helyezi a 95/46 irányelvet. /EK Általános Adatvédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az alábbi oktató és magyarázó információkat nyújtja az Érintett - (Vásárló) számára, akitől az Üzemeltető (Eladó) a rá vonatkozó személyes adatokat megszerzi:

II. Linkek

 

2.1 A személyes adatok védelmére vonatkozó jelen alapelvek és utasítások az Eladó honlapján közzétett Általános Szerződési Feltételek részét képezik.

2.2. A 3. §-ának bek. 1, levél törvény n) pontja szerint. 102/2014. Az eladó tájékoztatja a fogyasztót, hogy nincsenek olyan speciális magatartási kódexek, amelyeknek betartását az eladó kötelezettséget vállalta volna, és a magatartási kódex olyan megállapodásnak vagy szabályrendszernek minősül, amely meghatározza a betartást vállaló eladó magatartását. jelen magatartási kódexszel egy vagy több olyan speciális üzleti gyakorlattal, illetve üzletággal kapcsolatban, ha ezeket jogszabály, vagy más jogszabály vagy közigazgatási szerv intézkedése nem állapítja meg), amelynek betartását az eladó vállalta, és arról, hogy a fogyasztó hogyan ismerheti meg ezeket, illetve hogyan juthat hozzá szövegükhöz.

 

III. A személyes adatok védelme és a cookie-k használata. A sütik leírása és leírása

3.1. Az üzemeltető a következő rövid magyarázatot adja a cookie-k funkciójáról:

3.1.1. A cookie-fájlok olyan szöveges fájlok, amelyek kis mennyiségű információt tartalmaznak, és letöltődnek az Ön számítógépére, mobiltelefonjára vagy más elektronikus eszközére, amelyet a webdomain böngészésére használ, amikor meglátogatja a webhelyet.

A sütik lehetővé teszik az üzemeltető webdomainje számára, hogy ne csak felismerje a felhasználó eszközét, hanem egyúttal lehetővé teszi a felhasználó számára az oldal funkcióinak elérését.

A sütiket két alapvető típusra osztjuk, nevezetesen:

Állandó sütik – ezek a cookie-k a cookie fájlban meghatározott ideig a felhasználó eszközén maradnak. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó felkeresi az adott cookie fájlt létrehozó webdomaint.

Munkamenet cookie-k – ezek a fájlok lehetővé teszik a webdomain üzemeltetőjének, hogy összekapcsolja a felhasználó tevékenységeit, amikor a felhasználó megnyitja a böngészőablakot, és a böngészőablak bezárásakor véget ér. A munkamenet cookie-k ideiglenesen jönnek létre. A böngésző bezárása után az összes munkamenet cookie törlődik.

3.2. A cookie-k magyarázata

3.2.1 A cookie-fájl egy kis szöveges fájl, amelyet egy webhely az Ön számítógépén vagy mobileszközén tárol, amikor Ön böngészik. Ennek a fájlnak köszönhetően a webhely ideiglenesen tárol információkat az Ön műveleteiről és preferenciáiról (például bejelentkezési név, nyelv, betűméret és egyéb megjelenítési beállítások), így a következő alkalommal, amikor meglátogatja vagy böngészi a webhelyet, ne kelljen újra megadnia azokat. egyes oldalak.

3.3. Útmutató a cookie-k használatához

3.3.1. Az üzemeltető weboldala cookie-kat használ az alábbiak tárolására:

3.3.1.1.azt, hogy Ön már válaszolt a külön ablakban (pop-up) megjelenő kérdőívre, amelyen keresztül véleményt nyilváníthat az oldal tartalmáról (az nem jelenik meg újra);

3.3.1.2. az a tény, hogy Ön hozzájárult-e (vagy nem) ahhoz, hogy ezen a weboldalon cookie-kat használjunk.

3.3.1.3. Marketing és remarketing

Hasonlóképpen, egyes aloldalak, amelyek az Üzemeltető oldalainak részét képezik, cookie-kat használnak, hogy anonim statisztikai adatokat gyűjtsenek arról, hogy ki az internetes domain forrásának hivatkozója, és hogyan jutott el internetes domainünkhöz.

A cookie-k használatának engedélyezése nem feltétlenül szükséges a weboldal megfelelő működéséhez, de jobb felhasználói kényelmet biztosít a webhelyen végzett munka során. Törölheti vagy blokkolhatja a cookie-kat.

A cookie-fájlokban tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyes azonosítására, és az adatszerkezet teljes mértékben a mi ellenőrzésünk alatt áll. A sütiket a szövegben említetteken kívül más célokra nem használjuk fel.

3.4. A cookie-k ellenőrzése

3.4.1 A cookie-kat saját belátása szerint szabályozhatja és/vagy törölheti – a részletekért lásd az aboutcookies.org webhelyet. Törölheti a számítógépén tárolt összes cookie-t, és beállíthatja a legtöbb böngészőt úgy, hogy megakadályozza azok tárolását.

IV. kezelt személyes adatok

 

4.1.Az üzemeltető weboldalán a következő személyes adatokat kezeli: név, vezetéknév, lakhely, email cím, otthoni telefonszám, mobiltelefonszám, számlázási cím, szállítási cím, cookie-kból származó adatok, IP címek.

V. A személyes adatok védelmének felügyeletéért felelős személy elérhetőségei

 

5.1.Az üzemeltető a természetes személyek védelméről a személyes adatok kezelése során és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendelettel összhangban a személyes adatok védelméért felelős személyt jelölt ki. Elérhetőség: luxparfem@luxparfem.sk

 

5.2 Az Üzemeltető egyben Eladó is a jelen weboldal Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott fogalom értelmében.

VI. Az Érintett személyes adatai kezelésének céljai és a személyes adatok kezelésének időtartama

 

6.1. Az érintett személyes adatai kezelésének célja elsősorban:

 

6.1.1.szerződések és ügyféladatok rögzítése, létrehozása és feldolgozása harmadik személyekkel történő szerződéskötés céljából

 

6.1.2.számviteli bizonylatok és az Üzemeltető vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó bizonylatok feldolgozása

 

6.1.3.az iratok, dokumentumok archiválásával kapcsolatos jogszabályok betartása, pl. törvény szerint a 431/2002. sz., számviteli törvény módosításai és egyéb vonatkozó átiratok

 

6.1.4.az Üzemeltető tevékenysége az Érintett kérelmének, megrendelésének, szerződésének és hasonló intézményeinek teljesítésével kapcsolatban.

6.2.Az Üzemeltető az Érintett személyes adatait csak a szerződés teljesítéséhez és utólagos archiválásához feltétlenül szükséges ideig őrzi meg az Üzemeltetőre jogszabályban előírt határidők szerint.

 

VII. Az érintett személyes adatai kezelésének jogalapja

 

7.1.Az Érintett személyes adatai kezelésének jogalapja a kezelt konkrét személyes adatoktól és kezelésük céljától függően az Érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez.

 

7.2 Abban az esetben, ha az Üzemeltető az Érintett hozzájárulása alapján kezeli a személyes adatokat, ez az adatkezelés csak az Érintett hozzájárulását követően kezdődik meg.

 

7.3 Abban az esetben, ha az Üzemeltető az Érintett Személyes Adatait a szerződéskötést megelőző viszonyok tárgyalása, valamint az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése, valamint a kapcsolódó áruk, termékek vagy szolgáltatások szállítása céljából kezeli. Az érintett az adásvételi szerződés megfelelő teljesítéséhez köteles személyes adatokat megadni, ellenkező esetben a teljesítés nem biztosítható. A személyes adatok az adott célból az érintett hozzájárulása nélkül kerülnek feldolgozásra.

VIII. A személyes adatok címzettjei vagy címzettjei

 

8.1. Az érintett személyes adatainak címzettjei, vagy legalábbis azok lehetnek:

 

8.1.1. az Üzemeltető törvényben meghatározott szervei vagy azok tagjai

 

8.1.2.az Üzemeltető munkavállalói vagy hasonló minőségében munkát végző személyek.

 

8.1.3.az üzemeltető üzleti képviselői és az Üzemeltetővel az Üzemeltető feladatainak ellátásában együttműködő egyéb személyek. Jelen dokumentum alkalmazásában az Üzemeltető alkalmazottjának minősül minden olyan természetes személy, aki munkaszerződés vagy munkaviszonyon kívül végzett munkára vonatkozó megállapodás alapján az Üzemeltetőnél eltartott munkát végez.

8.1.4 Az érintett személyes adatainak címzettje az üzemeltető munkatársai, üzleti partnerei, beszállítói és szerződéses partnerei is, így különösen: könyvelő cég, vállalkozás létrehozásával és karbantartásával kapcsolatos szolgáltatást nyújtó vállalkozás. szoftver, az üzemeltetőnek jogi szolgáltatásokat nyújtó cég, az üzemeltetőnek tanácsadó cég, a vevők és harmadik felek számára termékek szállítását és kiszállítását biztosító cégek, marketingcégek, közösségi hálózatokat üzemeltető cégek, fizetési átjárókat és egyéb fizetési módokat szolgáltató cégek.

 

8.1.5 A személyes adatok címzettjei a bíróságok, a büntetőeljárásban tevékenykedő hatóságok, az adóhivatal és egyéb állami hatóságok is, ha jogszabály így rendelkezik. Míg a személyes adatokat az Üzemeltető a Szlovák Köztársaság jogszabályai alapján és megfelelően továbbítja az illetékes hatóságoknak és állami intézményeknek.

 

IX. törvény a személyes adatok harmadik országok részére történő átadásáról és megőrzési időszakáról:

 

9.1 Nem alkalmazható. Az üzemeltető személyek személyes adatait nem továbbítja harmadik országba.

 

X. Utasítás az Érintett vonatkozó jogainak fennállásáról:

10.1. Az érintett személyt többek között az alábbi jogok illetik meg, miközben:

 

10.1.1 A 10.1 pont nem érinti az Érintett személyek egyéb jogait.

 

10.1.2.Az Érintett adathozzáférési joga a Ptk. 15 Szabályzat, melynek tartalma:

joga van az Üzemeltetőtől megerősítést kérni arra vonatkozóan, hogy az Érintett Személyes Adatait kezeli-e, és ha igen, milyen mértékben. Ugyanakkor, ha feldolgozásra kerül, jogom van megismerni azok tartalmát, és tájékoztatást kérni az Üzemeltetőtől az adatkezelés okáról, különös tekintettel a következőkre: Kezelésük indoka, érintett személyes adatok kategóriái, címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek személyes adatot adtak vagy fognak átadni, különösen harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben tartózkodó címzettek esetében a személyes adatok tárolásának várható időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor tájékoztatás a személyes adatok tárolásának kritériumairól. annak megállapítása, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, illetve törlését vagy az adatkezelés korlátozását kérheti az Üzemeltetőtől, valamint az adatkezelés elleni tiltakozási jog meglétéről, panasz benyújtásának jogáról a felügyeleti hatóságnak, ha a személyes adatokat nem az Érintetttől szerezték be, a forrásukra vonatkozó minden rendelkezésre álló információt, az automatizált döntéshozatal meglétét, beleértve a 22. § (1) bekezdésében említett profilalkotást is. 1. és 4. §-a, és ezekben az esetekben legalább érdemi tájékoztatás az alkalmazott eljárásról, valamint a személyes adatok ilyen kezelésének értelméről és várható következményeiről az Érintett számára, a Rendelet 46. cikke szerinti megfelelő garanciákról. , a személyes adatok továbbítására vonatkozóan, ha a személyes adatokat harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek továbbítják.

10.1.3. a kezelt személyes adatok másolatának rendelkezésre bocsátásához való jog azzal a feltétellel, hogy a kezelt személyes adatok másolatának rendelkezésre bocsátásához való jog nem járhat hátrányos következményekkel mások jogaira és szabadságaira nézve.

 

10.1.4 az Érintett joga a Rendelet 16. pontja szerinti helyesbítéshez, melynek tartalma: az Üzemeltető az Érintettre vonatkozó téves személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni. az Érintett személy hiányos személyes adatainak kiegészítésének joga, ideértve az Érintett további nyilatkozatát, az Érintett személyes adatainak törléséhez való jogát (ún. „elfeledtetéshez való jog”) a rendelet 17. cikke szerint. rendelet, amelynek tartalma:

 

10.1.5. jogosult arra, hogy kérje az Üzemeltetőtől az Érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, ha az alábbi indokok bármelyike ​​teljesül:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat megszerezték vagy más módon kezelték, az érintett visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását, azzal a feltétellel, hogy az adatkezelésnek nincs más jogalapja. személyes adat, az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a 21. cikk (2) bekezdése szerint. 1. Szabályzat és nincs érvényes indok a személyes adatok feldolgozására, vagy az Érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a 21. cikk () bekezdése szerint 2. Rendelet, a személyes adatokat jogellenesen kezelték, a személyes adatot törölni kell az Európai Unió joga vagy valamely tagállam joga szerinti jogi kötelezettség teljesítése érdekében, amelyre az Üzemeltető vonatkozik, a személyes adatot a 8. cikk () bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálata 1. Szabályzat;

10.1.6 az Érintett Személyes Adatait közzétevő Üzemeltető joga, hogy a rendelkezésre álló technológiát és az intézkedések végrehajtásának költségeit figyelembe véve megfelelő intézkedéseket tegyen, ideértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a személyes adatokat feldolgozó más üzemeltetőket hogy az Érintett kéri tőlük, hogy töröljék az ezen személyes adatokra vonatkozó minden hivatkozást, azok másolatát vagy másolatait, valamint a személyes adatok törlésének jogát a 17. cikk (1) bekezdése szerinti jogok tartalommal. 1. és 2. Nem merül fel szabályozás, ha a személyes adatok kezelése szükséges:

 

10.1.7., hogy gyakorolja a véleménynyilvánítás és a tájékoztatás szabadságát.

 

10.1.8. az Üzemeltetőre vonatkozó, az Európai Unió joga vagy valamely tagállam joga szerint feldolgozást igénylő jogi kötelezettség teljesítése, vagy közérdekből vagy az Üzemeltető gyakorlása során végzett feladat teljesítése. az Üzemeltetőre bízott közhatalmat.

10.1.9 A közegészségügy területén közérdekű okokból a 9. cikk (1) bekezdése szerint. 2. levél h) és i) pontja, valamint a 9. § bek. 3. Szabályzat.

 

10.1.10.közérdekű archiválás, tudományos vagy történelmi kutatás vagy statisztikai célból a 89. cikk (1) bekezdése szerint 1. Szabályok, mindaddig, amíg valószínű, hogy a 17. cikkben említett jog 1. A rendeletek lehetetlenné teszik vagy súlyosan megnehezítik a személyes adatok ilyen jellegű feldolgozása céljainak elérését; vagy jogi igények előterjesztésére, gyakorlására vagy védelmére;

 

10.1.11. az érintett joga a személyes adatok kezelésének korlátozására a Rendelet 18. cikke szerint, amelynek tartalma:

10.1.12. az Üzemeltető joga a személyes adatok kezelésének korlátozására az alábbi esetek valamelyikében: az Érintett vitatja a személyes adatok helyességét, azon időtartam alatt, amely lehetővé teszi az Üzemeltető számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, a személyes adatok kezelése jogellenes, és az Érintett tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és felhasználásuk korlátozását kéri, az Üzemeltetőnek már nincs szüksége személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintettnek szüksége van rájuk jogi igények bizonyításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez 21. § (2) bekezdése alapján az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. 1. Szabályzat, amíg be nem bizonyosodik, hogy az Üzemeltető jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben;

10.1.13. arra a jogra, hogy abban az esetben, ha a személyes adatok kezelése korlátozott, az ilyen korlátozott személyes adatot a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények bizonyítása, érvényesítése vagy védelme érdekében kezeljék , vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy egy tagállam fontos közérdeke miatt;

 

10.1.14. előzetes tájékoztatáshoz való jog a személyes adatok kezelésére vonatkozó korlátozás megszüntetéséről;

10.1.15. az Érintett joga a Rendelet 19. pontja szerinti címzettekkel szembeni értesítési kötelezettség teljesítésére, amelynek tartalma: az Üzemeltető joga, hogy minden olyan címzettet értesítsen, akinek személyes adatot szolgáltatott, a személyes adatok helyesbítése vagy törlése, vagy az adatkezelés korlátozása a 16. cikk, a 17. cikk bek. 1. és a Rendelet 18. cikkében foglaltak szerint, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel, az Üzemeltető jogosult arra, hogy az Érintettet e címzettekről tájékoztassa, ha az Érintett ezt kéri;

 

10.1.16. Az Érintett joga az adathordozhatósághoz a Rendelet 20. pontja szerint, melynek tartalma: az Érintettre vonatkozó és az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott személyes adatok strukturált, általánosan használt és gépi formában történő megszerzéséhez való jog. olvasható formátumban, valamint ezen adatok másik üzemeltetőnek történő továbbításának joga anélkül, hogy az Üzemeltető ezt megakadályozná, ha:

 

és/ az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul a 6. cikk () bekezdése szerint 1. levél a) Rendelet vagy 9. cikk bek. 2. levél a) Szabályzatról, vagy a 6. §-a szerinti szerződésről. 1. levél b) Szabályzat, és egyben

b/ a feldolgozás automatizált módon történik, és ezzel egyidejűleg:

 

10.1.17. a személyes adatok tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban való megszerzéséhez való jog, valamint ezen adatok másik üzemeltető részére történő továbbításának joga anélkül, hogy az Üzemeltető ezt megakadályozná, nem jár hátrányos következményekkel mások jogaira és szabadságaira nézve;

 

10.1.18. a személyes adatoknak az egyik üzemeltetőtől egy másik üzemeltetőhöz való közvetlen továbbításának joga, amíg az technikailag lehetséges;

 

10.1.19. az érintettnek a Rendelet 21. cikke szerinti kifogáshoz való joga, amelynek tartalma:

 

10.1.20. joga, hogy az érintett sajátos helyzetével összefüggő okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, amely a 6. cikk (2) bekezdése alapján történik. 1. levél e) vagy f) pontja, ideértve a rendelet e rendelkezései alapján a profilalkotás kifogását is;

 

10.1.21 az Érintett sajátos helyzetével összefüggő okokból bármikor tiltakozáshoz való jogának megvalósulása esetén a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, amely a 6. cikk bekezdése alapján történik. 1. levél e) vagy f) pontja szerint, ideértve a Szabályzat jelen rendelkezései alapján a profilalkotás elleni tiltakozást is, az Üzemeltetőnek joga van arra, hogy az Érintett Személyes Adatait ne kezelje tovább, kivéve, ha bizonyítja az adatkezeléshez szükséges jogos indokokat, amelyek felülmúlják az Érintett érdekei, jogai és szabadságai, vagy jogi igények bizonyításának, gyakorlásának vagy védelmének okai

 

10.1.22 joga, hogy bármikor tiltakozzon az Érintett személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a direkt marketinghez kapcsolódik; arra is vonatkozik, hogy ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok direkt marketing célú kezelése ellen, a személyes adatok ilyen célból a továbbiakban nem kezelhetők;

 

10.1.23.az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben a személyes adatok technikai specifikációkat használó, automatizált eszközökkel történő kezelése elleni tiltakozási jog gyakorlásának joga;

 

10.1.24 az Érintett sajátos helyzetével összefüggő okokból tiltakozás joga az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése tudományos vagy történelmi kutatás, vagy statisztikai célból történik. 89. cikk, bekezdés 1. Szabályzat, de azon esetek kivételével, amikor az adatkezelés a feladat ellátásához közérdekből szükséges;

 

10.1.25. az érintett személynek a Rendelet 22. pontja szerinti automatizált egyedi döntéshozatalhoz kapcsolódó joga, amelynek tartalma:

 

10.1.26. arra a jogra, hogy ne vonatkozzanak rá olyan döntés hatálya alá, amely kizárólag a személyes adatok automatizált kezelésén – ideértve a profilalkotást is – alapul, és amelynek joghatásai az Érintettet érintik vagy hasonlóan jelentős mértékben érintik, kivéve a cikkben foglalt eseteket. 22 par. 2. Szabályzat [i.e. kivéve azokat az eseteket, amikor a döntés: (a) az Érintett és az Üzemeltető közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges,

 

10.1.27., amelyet az Európai Unió joga vagy az Üzemeltetőre vonatkozó tagállam joga megenged, és amelyek megfelelő intézkedéseket írnak elő, amelyek garantálják az Érintett személy jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét, vagy (c) az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

XI: Utasítás az Érintettnek a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásához való jogáról:

 

11.1.Az érintett jogosult a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, anélkül, hogy ez a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló személyes adatok kezelésének jogszerűségét érintené.

Az érintett jogosult a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor – részben vagy egészben – visszavonni. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás részleges visszavonása bizonyos típusú adatkezelési műveletekre/kezelési műveletekre vonatkozhat, míg a személyes adatok kezelésének jogszerűsége a többi adatkezelési művelet körében változatlan marad. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás részleges visszavonása kapcsolódhat a személyes adatok kezelésének egy meghatározott céljához / a személyes adatok kezelésének meghatározott céljaihoz, míg a személyes adatok egyéb célú kezelésének jogszerűsége nem érinti.

A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának jogát az Érintett papír formában gyakorolhatja az Üzemeltetőnek a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonásakor a cégjegyzékben székhelyeként feltüntetett címén. vagy elektronikus formában elektronikus úton (az Üzemeltető jelen dokumentumban az Üzemeltető azonosításakor megadott e-mail címére küldött e-mailben).

 

XII. Utasítás az érintett felügyeleti hatósághoz történő panasztételi jogáról:

 

12.1 Az érintett jogosult panasszal élni a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy véli, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes a rendelettel, és mindez nem sérti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az érintett jogosult arra, hogy az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, tájékoztassa őt, mint panaszost a panasz folyamatáról és eredményéről, ideértve a rendelet 78. cikke szerinti bírósági jogorvoslat benyújtásának lehetőségét is.

 

12.2 A Szlovák Köztársaságban a felügyeleti hatóság a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala.

 

XIII. Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk, beleértve a profilalkotást is:

 

13.1 Mivel az Üzemeltető esetében nem az Érintett Személyes Adatainak automatizált döntéshozatal formájában történő kezeléséről van szó, ideértve a 22. § (1) bekezdésében említett profilalkotást is. A Szabályzat 1. és 4. pontja szerint az Üzemeltető nem köteles tájékoztatást adni a 13. cikk (1) bekezdése szerint. 2 betű f) Szabályzat, i.e. j. információk az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, és az alkalmazott eljárásról, valamint a személyes adatok ilyen kezelésének jelentéséről és várható következményeiről az Érintett számára. Nem alkalmazható.

 

XIV. Záró rendelkezések

14.1 A személyes adatok védelmére vonatkozó jelen Alapelvek és utasítások, valamint a sütikre vonatkozó utasítások az Általános Szerződési Feltételek és a Panasztétel szerves részét képezik. Dokumentumok – A jelen Webhely Általános Szerződési Feltételei és Panaszkezelési Eljárása az Eladó Webhelyének domainjén kerül közzétételre.

14.2. Jelen Személyes Adatvédelmi Alapelvek az Eladó Weboldalán való közzétételükkor, 2022. március 1-én lépnek hatályba és lépnek hatályba.

 

 

Ez az e-shop a http://www.pravoeshopov.sk tanúsítvánnyal rendelkezik